حباب

در این گالری شما می توانید از انواع حباب برای انواع لوسترها و آباژورها جهت تعمیر یا ایجاد تغییرات در آنها مشاهده و تهیه نمائید .

حباب

  • شبکه ای
  • لیست
55,000 تومان
کد محصول : Mojan-15
وضعیت: موجود در انبار

این حباب جزو صنایع دستی و متعلق به کشور چین میباشد که درساخت آن از یک لایه شیشه و یک لایه مواد دندانپزشکی استفاده میشود و قابل شستشو میباشد. این حباب از نوع سرپیچ معمولی می باشد.

18,000 تومان
کد محصول : Mojan-11
وضعیت: خارح از موجودی

اندازه دهانه بالا (سرپیچ) 3.5 سانتی متر ارتفاع 12.5 سانتی متر اندازه دهانه پایین حباب 15.5 سانتی متر 

18,000 تومان
کد محصول : Mojan-10
وضعیت: موجود در انبار

اندازه دهانه بالا (سرپیچ) 3.5 سانتی متر ارتفاع 10 سانتی متر اندازه دهانه پایین حباب 15 سانتی متر

18,000 تومان
کد محصول : Mojan-09
وضعیت: موجود در انبار

اندازه دهانه بالا (سرپیچ)  سانتی متر ارتفاع  سانتی متر اندازه دهانه پایین حباب  سانتی متر 

18,000 تومان
کد محصول : Mojan-08
وضعیت: موجود در انبار

اندازه دهانه بالا (سرپیچ) 4 سانتی متر ارتفاع 12.5 سانتی متر اندازه دهانه پایین حباب 13.5 سانتی متر 

18,000 تومان
کد محصول : Mojan-07
وضعیت: موجود در انبار

اندازه دهانه بالا (سرپیچ) 3.5 سانتی متر ارتفاع 11.5 سانتی متر اندازه دهانه پایین حباب 14 سانتی متر 

18,000 تومان
کد محصول : Mojan-06
وضعیت: موجود در انبار

اندازه دهانه بالا (سرپیچ) 3.5 سانتی متر ارتفاع 11.5 سانتی متر اندازه دهانه پایین حباب 14 سانتی متر 

لغزنده