لیست محصولات این تولید کننده پژمان

صنایع دستی پژمان یکی از مبتکران و خلاقان صنایع دستی که توانسته با کمترین امکانات بهترین وسایل خلق کنند و توانسته  خود را جزو بهترین تولید کنندگان محصولات چوبی در ایران قرار دهد .

  • شبکه ای
  • لیست
ناموجود
کد محصول : Pezhman-11

ساعت چوبی مدل کندهجنس : چوب چنارسایز :40*45 سانتیمترکار دست ساز میباشد و شکل آن بصورت تصادفی و متفاوت بر اساس شکل چوب تغییر خواهد کرد.

ناموجود
کد محصول : Pezhman-10

جنس : چوب افراآنتی باکتریال و مقاوم دربرابر حرارتسایز :230*50 سانتیمترضدآبکار دست ساز میباشد و شکل آن بصورت تصادفی و متفاوت بر اساس شکل چوب تغییر خواهد کرد.

ناموجود
کد محصول : Pezhman-09

جنس : چوب گردو و لاک آلمانیقابلیت ساخت با چوبهای دیگر را نیز داردسایز :45*45سانتیمترضدآب و مقاومکار دست ساز میباشد و شکل آن بصورت تصادفی و متفاوت بر اساس شکل چوب تغییر خواهد کرد.

ناموجود
کد محصول : Pezhman-08

جنس : چوب چنار و لاک آلمانی(قابلیت ساخت با چوبهای دیگر را نیز دارد)سایز : 50*50 سانتیمترضدآب و مقاومکار دست ساز میباشد و شکل آن بصورت تصادفی و متفاوت بر اساس شکل چوب تغییر خواهد کرد.

ناموجود
کد محصول : Pezhman-07

جنس چوب : افرای سفید(قابلیت ساخت با چوبهای دیگر را نیز دارد)سایز : 170*90 سانتیمترضدآب و مقاومکار دست ساز میباشد و شکل آن بصورت تصادفی و متفاوت بر اساس شکل چوب تغییر خواهد کرد.

ناموجود
کد محصول : Pezhman-06

جنس چوب : توسکا(قابلیت ساخت با چوبهای دیگر را نیز دارد)سایز : 30*40 سانتیمترضدآب و مقاومکار دست ساز میباشد و شکل آن بصورت تصادفی و متفاوت بر اساس شکل چوب تغییر خواهد کرد.

ناموجود
کد محصول : Pezhman-05

جنس چوب : روس(قابلیت ساخت با چوبهای دیگر را نیز دارد)سایز : 30*45 سانتیمترضدآب و مقاومکار دست ساز میباشد و شکل آن بصورت تصادفی و متفاوت بر اساس شکل چوب تغییر خواهد کرد.

ناموجود
کد محصول : Pezhman-04

جنس چوب : گردو(قابلیت ساخت با چوبهای دیگر را نیز دارد)سایز : 30*45 سانتیمترضدآب و مقاومکار دست ساز میباشد و شکل آن بصورت تصادفی و متفاوت بر اساس شکل چوب تغییر خواهد کرد.

ناموجود
کد محصول : Pezhman-03

جنس چوب : افرا(قابلیت ساخت با چوبهای دیگر را نیز دارد)سایز : 90*45 سانتیمترضدآب و مقاومکار دست ساز میباشد و شکل آن بصورت تصادفی و متفاوت بر اساس شکل چوب تغییر خواهد کرد.

ناموجود
کد محصول : Pezhman-02

جنس چوب : بلوط(قابلیت ساخت با چوبهای دیگر را نیز دارد)سایز : 40*40 سانتیمترضدآب و مقاومکار دست ساز میباشد و شکل آن بصورت تصادفی و متفاوت بر اساس شکل چوب تغییر خواهد کرد.*قیمت بدون شیرآلات میباشد.

ناموجود
کد محصول : Pezhman-01

جنس چوب : گردوسایز : 35*35 سانتیمترضدآب و مقاومکار دست ساز میباشد و شکل آن بصورت تصادفی و متفاوت بر اساس شکل چوب تغییر خواهد کرد.

لغزنده